En undersökning som NSD har gjort visar att de flesta orter i Norrbotten finns med i lokala köp- och säljsidor på Facebook. Sidorna drivs av initiativtagande privatpersoner.

Piteås största köp- och säljgrupp har över 14 000 medlemmar, Luleå över 12 000. Användarna får själva lägga upp bilder på vad som ska säljas till ett passande pris.

Susanna Erkheikki är en flitig användare av köp- och säljsidorna. Hon har varit medlem i en av de lokala säljgrupperna i drygt ett år och lägger upp annonser några gånger i månaden.

– Jag säljer allt från möbler till skor, till husgeråd. Allt möjligt egentligen. Det är gratis och enkelt att sälja via Facebook och det brukar fungera ganska bra, säger hon.

Hon har själv aldrig känt någon osäkerhet med att köpa och sälja saker via internet.

– Man kommer överens om en tid och personerna dyker alltid upp. Man har ju nästan enklare kontakt på Facebook än om man säljer via Blocket. Man ser personens profil och kan chatta. Sedan är det ju lätt att få tag på personerna, det är väldigt smidigt, tycker hon.

Linda Häggström är konsumentvägledare i Luleå kommun. Hon berättar att det ibland händer att folk ringer till dem för att få råd efter att ha köpt en begagnad vara. Men eftersom att kommunens konsumentvägledare endast medlar mellan näringsidkare och privatpersoner hänvisar de sådana ärenden vidare, oftast till Polisen.

Vilken rätt har man som köpare av begagnade saker?

– Kruxet är ju att det är köplagen som gäller mellan två privatpersoner. Men den kan man förhandla bort så man kan i princip komma överens om vad som helst. Sedan är det ju så att den som säljer har en upplysningsplikt som går ut på att tala om vad man säljer och allt man vet om produkten, medan den som köper har en undersökningsplikt. Men det kan vara väldigt svårt att

undersöka om man aldrig träffar personen som man köper varan av.

Vad ska man annars tänka på när man köper och säljer begagnade saker?

– Man ska i möjligaste mån inte betala något i förskott. Och sedan att det är trovärdigt. Låter det för bra för att vara sant så är det inte sant. Om någon lägger upp något som exempelvis är jättebilligt så kanske man ska fundera på om det är något lurt med det hela, säger Linda Häggström.