Socialdemokraterna i Luleå pressades att ta ett eget initiativ till en folkomröstning om Luleås ekonomiska framtid, eftersom partiet räknar med att HKSLOL samlar in över 6 000 namn och därigenom kan få igenom sin egen folkomröstning.

Läs mer: Niklas Nordström (S) om skolstriden: "Folkomröstning i höst"

Partiet bjuder därmed in medborgargruppens representanter till en dialog med kommunfullmäktiges presidium och partiernas gruppledare, om hur folkomröstningen ska utformas.

– Alltid bra med dialog, men att S sträcker ut en hand kommer inte avbryta vårt folkinitiativ. Vi fortsätter därför samla in namn, säger Råneåprofilen Pontus Johansson, talesperson för HKSLOL.

Samtalen parterna emellan inleds efter fullmäktiges möte den 17 juni. HKSLOL vill avvakta och se vad dialogen leder fram till, men är redan kritiska till att kommunalråd Niklas Nordström (S) menar att de sex beslutade skolnedläggningarna ska förberedas vidare – oavsett eventuell folkomröstning och den pågående överklagandeprocessen.

– Inte jättebra förutsättningar för en dialog, när de vill fortskrida med processen. Vi tycker att den borde pausas tills vidare, utan att inhibition ska behövas.

Samtidigt är Pontus Johansson försiktigt hoppfull.

– Vi får se om vi kommer överens om något bra, när det gäller själva frågan som ska komma upp i folkomröstningen. Men hittar vi ingen gemensam lösning, är det vår folkomröstning som gäller.

Vad anser ni om att Niklas Nordström (S) vill få in en skattehöjning som alternativ i folkomröstningen?

– Det får vi återkomma med, säger Pontus Johansson.