Norrbottens Medias avslöjande kan leda hela vägen till en domstolsförhandling. William Jonsson, miljöinspektör på Luleå kommun, uppger att en anmälan även kan upprättas i fall där en misstänkt part inte kan pekas ut.

– Det är ju inte vi som ska utreda brottet, utan det är åklagaren. Vem som bär det straffrättsliga ansvaret, säger William Jonsson.

– I det här fallet skulle vi i såna fall behöva titta på vilka straffbestämmelser som finns. Om vi då finner misstanke om att ett brott har begått, så ska vi åtalsanmäla.

Bara misstankar om att något står fel till kan i förlängningen innebära en åtalsanmälan.

När misstankar finns är regelverket väldigt tydligt, menar William Jonsson.

– Vi har som tillsynsmyndighet en skyldighet att åtalsanmäla när vi misstänker brott.

Han påpekar sedan att det gäller alla företag, oavsett tillhörighet.

– Vår skyldighet är att åtalsanmäla alla företag om vi misstänker att det begås brott mot miljöbalken. I det här fallet skulle vi i såna fall behöva titta på vilka straffbestämmelser som finns.

Utifrån de här bilderna du har framför dig: tycker du att ett brott har begåtts?

– Om man säger så här; man kan inte utesluta att man har blandat farligt avfall med icke farligt avfall. Det kan då finnas anledning att anta att man har begått brott. Sedan, vilken typ av brott, det kan jag inte säga nu.

Kommer ni att agera nu?

– Vi kommer att agera på ett eller annat sätt, det kommer vi att göra.