Luleå hamns vd Henrik Vuorinen fick vid gårdagens ministerbesök möjlighet att övertyga miljöpartisten Karolina Skog om de klimatmässiga fördelarna med Projekt Malmporten (se faktaruta).

Läs mer: Luleå hamn: "Vi är glada i dag"

– Genom att kunna ta in större båtar som kan lasta mer, får vi mindre utsläpp per fraktat ton gods. Vi pratar om 40 procents reduktion i utsläppen. Dessutom blir detta 40 procent billigare än nuvarande fraktkostnader, säger Vuorinen.

Och miljöministern ser positivt på projektet i sin helhet.

– Ljuv musik i mina öron. Att föra över fler godstransporter från väg till sjö är en viktig pusselbit i att ställa om till helt fossilfritt i framtiden, säger Karolina Skog.

Men planerna för Malmporten drabbades av ett bakslag när Naturvårdsverket i september gav sitt negativa yttrande i den pågående överklagningsprocessen.

Niklas Nordström har tidigare gått till attack mot de långsamma miljöprövningarna.

– Horribelt att statliga myndigheter överklagar varandras beslut. Jag förstår det inte, sa Nordström till Norrbottens Media.

Läs mer: Niklas Nordström rasar: "Horribelt"

Men miljöministern har ingen förståelse för frustrationen hos kommunalrådet, som för övrigt inte närvarade vid hennes Luleåbesök.

– Olika myndigheter har olika uppgifter. En av dem är att se till att miljötillstånden följer lagen, vilket Naturvårdsverket har hand om.

Naturvårdsverket är inte kritiska till Projekt Malmporten i sig, utan bara gällande hur de giftiga muddringsmassorna ska dumpas.

Enligt Henrik Vuorinen handlar det om maximalt "600 000 ton" förorenad lera av den totala mängden muddringsmassor på 21,5 miljoner ton.

– Stora volymer i sig. Att dumpa muddringsmassorna på redan befintliga landområden är inget alternativ, säger Vuorinen.

I stället vill Havs- och vattenmyndigheten, precis som Naturvårdsverket, att muddringsmassorna dumpas i det kommande nya hamnområdet – vilket skulle drabba projektet såväl kostnadsmässigt som ur tidshänsyn.

– En fördyring motsvarande 200 miljoner kronor och en förlängning av projekttiden med ungefär ett år. Inte optimalt, säger hamn-vd:n.

Men miljöministern har ingen egen ståndpunkt gällande muddringslösningen.

– Jag kommenterar aldrig pågående tillståndsprocesser.

Karloina Skog var för övrigt glad över att Luleå hamn ansökte om medel via regeringens reform Klimatklivet.

– Vi fick pengar för att installera fjärrvärme till våra båtar i hamn, i stället för att förbränna en massa kubikmeter diesel. Ett fåtal hamnar i Norden som gör detta, säger Henrik Vuorinen.

Luleå hamn har fått hälften av investeringen - cirka en miljon kronor - i statligt stöd för fjärrvärmesatsningen.

– Jättebra, smart initiativ med en tydlig klimatnytta, säger Karolina Skog.