Det är lång kötid för att få studentbostad i Luleå. Luleå ligger på en föga hedrande tredjeplats i landet efter Stockholm och Uppsala när det gäller det. Isak Utsi, ordförande för Luleå studentkår och Axelina Flote, ordförande i teknologkåren är två av arrangörerna till bostadsdialogen på onsdagen.

– Det är en reaktion på att den nationella trenden. Vi behöver ha lokalt snabbt byggande som kan vara modulbostäder. Luleå är ett bra ställe att prova det här. Det är viktigt att det blir rätt från början, säger Utsi.

– Vi vill lyfta vad snabbt byggande är för en större publik än politiker och företag, säger Flote.

Artikelbild

| Studentboenden. I Luleå har Lindbäcks bygg byggt studentboenden. De äger cirka 1?000 studentlägenheter i Luleå, bland de här på Vänortsvägen.

Mehmet Kaplan, (MP), minister i bostads- och samhällsutvecklingsfrågor, var på plats.

– Det är viktigt att förstå att det är fruktansvärt att unga inte är en del i bostadsmarknaden. Det är en mänsklig rättighet att tillgång eget boende och vi hjälpa till med att tillföra medel som styr marknaden och kommunerna.

Han säger att regeringen har pengar till kommuner som löser den akuta bostadsbristen. Efter att man minskade rut-avdraget från 50 procent till 30 procent frigjordes 6,7 miljarder kronor.

– Det är pengar vi just nu reglerar exakt hur de ska fördelas. 3,2 miljarder kronor ska gå till ett investeringsstöd till kommunerna. Resten ska gå till kommuner som gör ett bra arbete och ett incitament för att snabba på planering. De som dessutom bygger mer klimatsmart får ännu mer, säger Kaplan.

Artikelbild

| Ordförande. Isak Utsi säger att regeringens lösningar är bra, om det inte innebär försämringar för unga.

Det investeringsstöd som ska införas omfattas av regler som innebär att stödet går till de som bygger små bostäder, de som bygger mindre än 35 kvadratmeter får det största stödet. De som bygger klimatsmart får ännu mer stöd. Ett krav är att bostäderna ska vara hyresrätter.

I Luleå byggs studentbostäderna av privata företag. I Luleå har kommunen också för avsikt att sälja upp till 3 000 lägenheter av sina 10 000 av sina lägenheter.

Artikelbild

| Minister. Mehmet Kaplan, (MP), bostads- och samhälls- utvecklingsminister har också titeln IT-minister.

– Det är en trend i kommuner att det sker och det är kommunernas sak. Det jag bryr mig om är bostadsfrågan hanteras ansvarsfullt gentemot medborgarna. De ska kunna utkräva ansvar av sina lokala politiker. Det är kommunen som har ansvar för bostadsförsörjningen.

– Men jag vill se resultat oavsett om det är allmännytta eller privata lösningar. Det behövs fler hyresrätter när fler än hälften kommunerna rapporterar bostadsbrist brist och 170 kommuner har brist på boende för unga och studenter så förväntar jag mig resultat, säger Kaplan.