Thor Rutgersson är föreläsare, författare och frilansskribent. Han har skrivit boken "Allt vi inte pratar om" tillsammans med Ida Östensson. Boken ligger till grund för den föreläsning som han på måndagen höll i Lilla salen på Kulturens hus. Kvällen arrangerades av Tjejjouren i samarbete med Länsstyrelsen.

Tjejjouren inledde kvällen med att ställa frågan om det verkligen är kvinnors ansvar att anordna detta för att män inte pratar om jobbiga saker, vilket det inom jouren har rått delade meningar kring.

Tanken med arrangemanget är att skapa inspiration till samtal och fortsatta diskussioner om allt det som män ofta inte pratar om och skapa ringar på vattnet för att bryta normer och skadliga strukturer.

Artikelbild

| På måndagkvällen hölls föreläsning och panelsamtal om mansrollen, könsnormer och ideal på Kulturens hus. Majoriteten av publiken var kvinnor.

Utifrån egna erfarenheter och insikter om sig själv ville Thor Rutgersson börja samtala med andra på ett nytt sätt. Men när han testade att skapa samtal med andra män var det svårare än han trodde. De blev nervösa och rädda för att säga fel saker.

– Vi pratar mer om hur saker borde vara, eller hur vi borde vara än om hur vi är, eller om hur samhället faktiskt är.

Föreläsningen följdes av ett panelsamtal. Kvällens panel bestod av Dennis Kalla, musiker, Merro Awad, psykolog, Thomas Liljedahl, tatuerare och Calle Norrbin, idrottsprofil.

Frågorna ställdes utifrån ett spel, med frågor på kort som de fick svara på, dels genom handuppräckning och dels genom personliga motiveringar och funderingar.

Flera olika begrepp berördes, bland annat kärlek, skörhet, sex och vänskap.

Att samtalet tidvis blev väldigt närgånget och intimt var något de i viss mån hade räknat med.

– Jag hade väl en föraning om det eftersom jag läst hans bok, sade Thomas Liljedahl efter föreläsningen.

– Men jag såg det som en chans att öppna mig själv lite och som en ingång för alla.

– Jag tror det är viktigt att visa att vem som helst har de här de här problemen och att fler ska kunna ta det i sitt killgäng. Släppa lite på prestigen och våga vara lite sårbar, sade Calle Norrbin.

Dennis Kalla tyckte till och med att det blev lättare än annars att prata öppet på scenen.

– Det är lättare att undvika att svara om man sitter hemma med ett par polare.