Det är i den årliga Skolundersökningen, SUB, av Brottsförebygganderådet, Brå, som skrämmande siffror redovisas. Totalt uppger 51 procent av eleverna att de varit utsatt för brott under de senaste tolv månaderna. Det är en ökning med fyra procentenheter sedan 2015.

Pojkar och flickor är utsatta för brott i princip i lika stor utsträckning. Men pojkarna drabbas i stor utsträckning av stölder.

För flickorna rör det sig om sexualbrott. Den vanligaste formen är fysiska kränkningar.

Artikelbild

| I brottsförebygganderådets skolundersökning uppger hälften av de tilfrågade eleverna i årskurs nio att de någon gång under 2017 har utsatts för brott.

– Elever inskränker sina liv på grund av att de är rädda för att utsättas för brott. Det är relativt vanlig att särskilt tjejer väljer att stanna hemma kvällstid, fast de egentligen skulle vilja gå ut. Dessutom har en stor andel av de tjejer som utsatts för hot eller misshandel hållit sig borta från skolan under hela dagar och därmed missat undervisning, säger Anna Gavell Frenzel, utredare på Brå.

28 procent av flickorna uppger att de utsatts för sexualbrott jämfört med 8 procent av pojkarna.

Några siffror på hur det ser ut i Norrbotten finns inte på grund av sekretesskäl, förklarar Gavell Frenzel till Norrbottens Media.

– Men alla kommuner är inte representerade, säger hon.

Isabel Westerlund, rektor på Residensskolan i centrala Luleå, har en lite annan bild av verkligheten. En dator är på vift, men i övrigt har skolan det senaste året varit skonad från stölder, sexuella kränkningar och våldsproblematik.

Brottsmiljön återfinns i sociala medier.

– Där är väl där de här trakasserierna sker, och då upplever jag att det är både flickor och pojkar som blir utsatta. Det som är svårt är att de gör sig tillgängliga dygnet runt och att det pågår dygnet runt, säger Isabel Westerlund.

Hon fortsätter:

– Vi upplever att mycket sker på nätet men varken skolan eller vårdnadshavare har riktigt insyn vad som försigår. Det här är något som man måste prata om och förebygga för jag tror att det kommer att bli ett ännu större problem. Det är något vi får ta med dem hela tiden.

Jens Häggstål, rektor på Örnässkolan, har samma syn på problemet som sin kollega.

– Det är även min bild, att eleverna utsätts på nätet, säger Jens Häggstål.

Sedan 1995 genomförs Brottsförebyggande rådets undersökning, SUB, vart tredje år. I årets undersökning har drygt 4200 elever från hela landet svarat på frågor om utsatthet, men även delaktighet i brott.