– Det kan vi inte göra. Vi har gått till val med den politik vi tror på. Luleå går jättebra. Det är bara konstatera, vi har ett starkt stöd och det måste vi förvalta. Men det kräver samarbeten med andra partier, det är det som är utgångspunkten, säger han.

S tappar drygt elva procentenheter och stannar på strax under 38 procent. Orsakerna är flera, menar Nordström.

– Den rikstrend som gäller slår igenom med full kraft i Luleå. Vi har haft ett antal frågor som vi fått bära ansvar för. Nödvändiga och riktiga men självklart också omdiskuterade.

Artikelbild

| Miljöpartiet backar drygt två procent. "Jag är besviken. Vi hade helt klart trott på ett bättre resultat", säger Jan Nyberg, gruppledare.

De kontroversiella frågorna är Framtidens skola och försäljningen av Lulebos bestånd, enligt Nordström. Resultatet blir ett helt nytt och ovisst läge där S sannolikt kommer få problem att driva igenom ärenden ända nere på nämndsnivå.

– Det här kräver samarbeten med andra partier. Väljarna har sagt sitt. Det är upp till oss partier och politiker att få ihop det för att få ett fungerande styre av Luleå. Nu finns en osäkerhet. Det är lite av samma sak som vi ser på riksnivå. Ingen kan vara säker på det ena eller det andra. Inte vi heller.

Är er inställning fortfarande att S ska leda i Luleå?

– Det utgår jag ifrån. Som det största partiet måste man ta det ansvaret. Vi måste få ihop ett fungerande samarbete tillsammans med andra.

Hur ser du på samarbetsmöjligheterna?

– Det viktiga är att Luleå kan ledas och fungera. Vi måste titta på vilka viktiga frågor som vi måste hantera. Sen kommer vi få lägga vissa frågor åt sidan. Så är det i alla konstellationer.

Stundtals har det varit ett högt tonläge i debatterna. Tror du att det kan försvåra möjligheterna till samarbete?

– Jag utgår ifrån att alla tar ansvar och beter sig som vuxna människor.

Niklas Nordström vill inte uttala sig tänkbara samarbetspartners.

– Vi har ett läge där det inte självklart hur samarbetet kommer att se ut. Vi har inte fört samtal med något parti i det här läget. Det här läget pågår nu.

Hur pass överraskad är du av resultatet?

– Att vi skulle förlora den egna majoriteten har vi nog förstått länge efter som Luleå har varit en anomali. Det är svårt att vara en residensstad och behålla majoriteten. Vi visste också att rikssiffrorna skulle slå igenom.

Finns det utrymme för någon självkritik i S?

– Det får vi komma tillbaka till. Nu är det dagen efter valet.