Energimyndigheten har beviljat Luleå tekniska universitet finansiering för en förberedande studie av möjligheten att använda biobränsle i flygplansmotorer. Biobränslet ska baserat på skogsrester och målet är en kommande forskningsstudie där man inom ett par år skulle kunna producera och testflyga bränslet med kommersiella plan.

– Resultatet av studien ska klargöra förutsättningarna för en demonstration av hela värdekedjan från skogsbaserat råmaterial till flygjetbränsle, och kan ses som ett förkommersiellt steg till faktisk användning av biojetbränslet inom kommersiellt flyg i Sverige. Vi vill visa att det här funkar i praktiken, och inte bara på pappret, säger Fredrik Granberg, projektledare och forskare inom energiteknik vid Luleå tekniska universitet, i ett pressmeddelande.

I projektet kommer man att titta på möjligheten att använda grenar och toppar från avverkade träd i kombination med svartlut och en förgasningsprocess följt av något som kallas Fischer Tropsch-syntes.

– Vi anser att konceptet ger den kortaste och mest hållbara startsträckan för att kunna producera stora volymer bioflygbränsle för kommersiellt flyg i Sverige, säger Fredrik Granberg.

Energimyndigheten skriver i den beviljade ansökan att projektet har potential att bidra till utveckling och ökad användning av hållbara biobränslen för flyg i Sverige. Förutom detta är LTU även inblandat i fler projekt som rör forskning kring hållbara bränslen för flygbranschen.