Att föreningen bakom Musikens makt vägrar delta i en upphandling överraskade inte kulturpolitikern Nils Harnesk.

Läs mer: I dag: Musikens makt lämnar beskedet

– Jag kan inte säga att jag är förvånad, säger Harnesk, en av tre S-ledamöter i kulturnämndens arbetsutskott.

Varför tog ni beslutet att festivalen måste upphandlas?

– Motivet är att kommunen vill ställa krav på tidpunkt och att det ska vara drogfritt. Och så fort du ställer krav, så måste vi upphandla det.

Föreningen bakom Musikens makt har själva menat att kommunen inte agerade kravställare när festivalen anordnades från början, utan att det snarare handlade om ett samverkansavtal.

– En ”organisk” tolkning men eftersom beslut kring festivalen har fattats i kommunfullmäktige anser vi att det är en form av krav, säger Harnesk.

Vidare anser föreningen att det inte går att upphandla deras eget koncept, en festival som de har etablerat i musik-Sverige sedan flera år tillbaka.

Men Nils Harnesk ser inte saken så.

– Det är inte deras koncept som går ut på upphandling.

Samtidigt är Nils Harnesk tydlig med att hans personliga uppfattning stod i strid med majoritetsbeslutet i kulturnämndens arbetsutskott.

– Jag har alltid varit skeptisk till kultur på upphandling. Det här kan få konsekvenser för kulturen i övrigt också. Om kommunen inte kan ange krav på andra sätt, blir det svårt för kulturlivet i Luleå.

Hade ni svårt att enas, S-ledamöterna emellan?

– Vi har haft en öppen diskussion med olika åsikter och jag har redovisat mina tankar, men jag vill inte se några rubriker om en S-spricka i kulturnämnden.

Varför röstade du mot din egen övertygelse?

– Det är alltid majoritetsbeslut som gäller. Men jag hade också hoppats på att Musikens makt skulle nappa på upphandlingen och kan bara beklaga att de inte gör det, säger Nils Harnesk.

Men Omar Jakobsson, S-ordförande i kulturnämnden, vill tona ned de interna meningsskiljaktigheterna.

– Jag anser att vi har varit eniga. Alla vi är egentligen skeptiska till kulturupphandlingar men när föreningen kör en konfrontativ stil, och vill ändra förutsättningarna för festivalen, då hade vi inget val.

Kan festivalen heta Musikens makt, nu när ni övertar initiativet genom en upphandling?

– Nej nej. Den kan inte heta det då. Men vi har aldrig heller tänkt ta namnet från dem.

Han beklagar föreningens negativa besked.

– Mycket ledsamt. Jag hoppades att de inte skulle "kasta in handduken", utan i stället vara mer analytiska och öppna för en dialog. Nu är de konfrontativa och distanserar sig från sin egen publik.

Omar Jakobsson understryker att det handlar om en så kallat konceptuell upphandling, där kommunen avsätter pengar och samtidigt ställer krav om tidpunkt, drogfrihet och målgrupp.

– Det finns fortfarande möjlighet att diskutera detta förutsättningslöst. Jag skulle gärna träffa dem och prata mer om detta. Jag vill inte att de ska bli inaktuella i Luleås kulturliv. Ett misstag att måla in sig i ett hörn, och vägra upphandlingsformen.

Vad händer med deras tidigare bidragsansökan?

– I och med att beslutet blir att festivalen ska upphandlas, så finns det inte längre några pengar att söka. Detta måste ske i en upphandling i stället, säger Omar Jakobsson.