Luleå Två fordon har kolliderat på E4 strax söder om Ersnäs. Olyckan har skett i södergående körfält.

Uppadetring

olyckan har skett mellan en lastbil och personbil. Enligt Peter Wikström, inre befäl vid räddningstjänsten, har personbilen svängt in framför lastbilen och det har blivit en sidokollision. Två personer befann sig i fordonen, båda är ute och enligt initiala uppgifter verkar det inte röra sig om några allvarliga personskador.

E4 ska vara svtängd i södergående riktning till 10.45.