Att kunna vischa upp någon från en drivande båt är en viktig kunskap i räddningsarbetet.

Sjöräddningssällskapet skriver i ett meddelende:

"Denna övning är värdefull för både oss och Helikopterbesättningen. Det är viktigt att kommunikationen fungerar och att vi vet hur vi ska förhålla oss till varandra. I ett skarpt läge kan det hända att en skadad person snabbt måste till sjukhuset och då måste personen kunna lyftas från vattnet eller båten till helikoptern.

Idag var det lugna förhållanden och väldigt varmt. I skarpt läge kan det vara betydligt tuffare..."