Medverkande vid pressträffen var bland andra bolagets styrelseordförande Anders Sundström samt Åsa Allan, platschef för gruvan, och styrelseledamoten Per-Erik Lindvall, tidigare LKAB.

Pajalagruvans nya ledning berättade att de tror på en gruvstart redan till sommaren 2018. Här är huvudskälen till ledningens positiva framtidstro:

* Konkursen skapade nya förutsättningar* Skuldbördan är ute ur ekvationen* Anläggningarna och maskinerna vid gruvan är driftklara. Konkursförvaltaren har skött om maskinparken under konkursen.* Järnmalmspriset på världsmarknaden har stabiliserat sig* Marknaden efterfrågar högkvalitativ malm med höga miljökrav

Fler artiklar i ämnet kommer under dagen.