Det tillfälliga härbärget har hållits öppet mellan klockan 19 på kvällen och 10 på förmiddagen. På grund av de senaste dagarnas svåra kyla hålls det på fredagen, för tredje dagen, öppet dygnet runt.

– EU-migranterna ska inte tvingas ut när det är minus 30 grader. Det känns jättebra att kunna hjälpa dem genom utökat öppethållande, säger Annika Klefsjö, verksamhetschef vid individ- och familjeomsorgen på socialförvaltningen i Luleå.

Härberget har 22 platser och det har varit fullbelagt fram till jul. De senaste dagarna har 17 personer bott där.

Artikelbild

| för alla. ”Det permanenta härbärget öppnas för EU-migranter men också andra hemlösa”, säger Annika Klefsjö.

– Några åkte hem till jul.

Kommunen har haft som mål att kunna öppna ett permanent härbärge nu i januari men har misslyckats med det.

– Det handlar om två saker. Vi måste hitta en rejäl lokal och vi måste hitta samarbetspartners som vill driva härberget. Det ska hållas öppet dygnet runt året runt och vara bemannat av personal, säger Annika Klefsjö.

Ett beslut om permanent härbärge har tagits i kommunfullmäktige och riktlinjen är att det ska kosta kommunen 2 miljoner kronor per år.

– Sedan måste summan anpassas till de reella kostnaderna. Vi har jämfört med verksamheter som Kvinnojouren och RIA Center som är lika storleksmässigt och som får samma typ av belopp.

Annika Klefsjö berättar att kommunen har haft en dialog om ett permanent härbärge med Svenska kyrkan sedan 2015. Att kyrkan inte tog på sig att driva verksamheten sedan anslaget på 2 miljoner kronor beslutats i fullmäktige beror enligt henne på att frågan inte förankrats i kyrkans politiska ledning.

– Nu görs ett omtag, säger hon.

Nu pågår en dialog med flera kyrkor och andra ideella verksamheter som Ett Luleå för alla och ett ideellt norrbottniskt nätverk.

– Vi ska träffas nu i januari. Uppemot 20 personer är engagerade, säger Annika Klefsjö.

Det tillfälliga härbärget stängs den 30 april. Ett nytt mål är att kunna öppna ett permanent härbärge i oktober eller november när vintern kommer.

– Luleå kommun ska inte driva härbärget utan bidra med ekonomiskt stöd till lokal, drift och delvis till personal. Sedan står det de som tar på sig att driva verksamheten fritt att söka bidrag från andra håll också, säger Annika Klefsjö.