– Eventuellt kommer vi att tvingas dra ner på antalet vårdplatser kommande helg på grund av att det är brist på sjuksköterskor på natten, säger Kristina Myhr Eriksson, närsjukvårdschef Luleå-Boden.

Anledningen till att avdelning 46, hjärtavdelningen på Sunderby sjukhus, kanske måste dra ned på antalet är att man har svårt att rekrytera personal. Bland annat handlar det om att Region Norrbotten sedan den 1 oktober har satt stopp för att ta in stafettsjuksköterskor. Men det är inte enbart det som nu gör att situationen har blivit så trängd på avdelning 46, säger Kristina Myhr Eriksson, närsjukvårdschef Luleå-Boden.

– Det finns olika orsaker till sjuksköterskebristen. Just nu har vi vakanser som gör att det är ett problematiskt läge. Vi behöver jobba för att fortsatta rekryteringen så att vi kan stå på egna ben.

Redan nu är det situationen ansträngd på sjukhuset. Därför blir det än mer kännbart om det blir ytterligare sju platser färre, säger hon.

– Det är ju väldigt olyckligt. Vi är ju redan i ett ansträngt vårdplatsläge på Sunderby sjukhus. Vi är redan nu i en överbeläggningssituation.

På torsdagen var det ännu inte klart hur man skulle lösa bemanningsproblematiken inför helgen.

– Det pågår just nu i eftermiddag ett möte när man tittar på situationen och vilka åtgärder som behövs.

Per Berglund, divisionschef och vårdplatsansvarig hade efter torsdagens möte heller inga närmare besked att ge om en lösning på personalbristen under helgen.

– Men vi jobbar vidare med att försöka få in sjuksköterskor. Det handlar om tre pass som det saknas nattpersonal.

Redan torsdag kväll ser det ut att kunna bli bekymmer.

Avdelningen med 17 platser ska bemannas med två sjuksköterskor nattetid. Det som saknas nu, för att hela avdelningen ska kunna hållas öppen, är en sjuksköterska.

– Det handlar egentligen om att hitta någon som kan tänka sig att jobba extra, säger Per Berglund.

Om man inte lyckas få tag på någon reduceras antalet vårdplatser från 17 till tio de aktuella nätterna. Arbetet med att hitta sjuksköterskor pågår hela tiden.

Det finns medicinavdelningar också i både i Piteå och Kalix, och det kan bli så att man tvingas skicka patienter dit.

– De hade lite fler luckor i Piteå och Kalix, men vi vill ju försöka undvika det. Först försöker vi att lösa det inom sjukhuset.

Efter helgen ser situationen bättre ut.

– På måndag vänder det igen, då har avdelningen en större bemanning, säger Per Berglund.