För en månad sedan lämnade det statliga fastighetsbolaget in en planansökan om att bygga studentbostäder på flera olika ställen på campus.

För att detta ska bli verklighet måste detaljplanen ändras. Den tillåter i dag inte bostäder på campus.

– Vi vill ge ökad liv och rörelse till området. Luleå har ett fantastiskt campus med närheten till sporthallen och Stil bland annat. Vi vill göra området tätade och skapa ökad trygghet genom att människor bor där, och vår bedömning är att det finns utrymme att bygga 250 studentlägenheter. Vi kommer arbeta fler flera parallella spår, säger Akademiska hus regiondirektör David Carlsson.

I ansökan finns fyra områden utpekade: ett vid bron till Porsö centrum, ett område nära sporthallen, där det även planeras ett torg, ett område nära Luleå science park och ett område norr om universitetet, mot fängelset till.

– Vi har en samsyn med universitet att bygga ihop området med Luleå science park, att regnbågsallén helt enkelt får fortsätta på andra sidan vägen.

David Carlsson tror att bygget kan starta tidigast om två år om planen går igenom.

– Det är ganska mycket som ska till för en sådan här sak men Luleå kommun har varit fantastiska att jobba med tidigare.

Akademiska hus kan även tänka sig att sälja marken om det finns någon utomstående intressent som vill bygga.

– Det viktiga för oss är heller inte att bygga själv utan att se till att projektet verkligen blir av.

Stadsbyggnadsnämnden i Luleå har ännu inte behandlat ansökan.