"Så går du ner i vikt inför sommaren". "Kom i toppform – på några veckor". Inför sommaren brukar tidningar och löpsedlar skrika ut hur folk kan göra för att komma i form inför sommaren.

Inför de varma månaderna ökar också användandet av anabola steroider, enligt polisen Johan Ekström, gruppchef för särskilda insats-gruppen.

– Perioden vi är inne i nu är en period där många använder anabola steroider. Inför sommaren och så där. Rent generellt är det en tid på året då många kör, säger Johan Ekström.

Polisen har flera metoder att komma till bukt med att folk använder anabola steroider.

Ett sätt är att en civilklädd polis går in på ett gym och tränar. Om hen ser något misstänkt så kontaktar den tränande polisen sina kollegor som sitter utanför.

– Ofta i samband med insatser så skickar vi in någon polis som tränar. Ser den något intressant kan övriga poliser komma in och kontrollera personen. Det här förekommer, men det är inget som vi gör veckovis.

– Det är inget som vi gör regelbundet, snarare då och då.

Gymmen i Luleå har ett samarbete mot just dopning. Ser de någon person som de misstänker kan de kontakta polisen.

Och om någon person blir avstängd, kontaktas även de andra träningsanläggningarna och får veta att just den personen är avstängd.

– Kontroller gör vi titt som tätt på gymmen. Får man mycket tips blir det mer kontroller, får vi inga tips så blir det färre. Men ibland går vi in då och då, säger Ekström.

Förekommer det mycket anabola? Och har det ökat eller minskat över tid?

– Jag vågar inte svarar på om det är mer eller mindre. Jag tycker att vi tar en hel del dopningspreparat i beslag, framför allt i Luleå. Jag tycker att vi tar mer och mer preparat i beslag, det tycker jag absolut att vi gör. Tar vi det i beslag så finns det självklart ute på gymmen med.

Är det på grund av att ni arbetar mer effektivt som ni beslagtar mer anabola?

– Svår fråga. Jag vet faktiskt inte. Jag tror inte att det är vi som blivit bättre, jag tror snarare att tillgången ökat. Men ibland får vi in bra tips och bra spår att jobba på. Om en kille tränar och preppar, så är det ofta fler i den personens omgivning som också använder anabola steroider.