Prövotiden innebär att Lars Gustafson, 65, under tre år måste arbeta under handledning av en yrkesverksam legitimerad läkare med specialistkompetens inom allmänmedicin. Handledning ska vara ett krav när han arbetar med utredning och diagnostik vid sjukdomar i hjärta och lungor. Målet med prövotiden är enligt beslutet från HSAN att han ska "inhämta den kunskap och förmåga som krävs för att självständigt kunna arbeta som läkare på ett patientsäkert sätt".

Beslutet kommer efter den anmälan som IVO gjorde i februari i år, som i sin tur grundar sig på den anmälan som medicinskt ledningsansvarige vid Stadsvikens hälsocentral, Carl-Johan Westborg, gjorde 2017 efter att Lars Gustafsson felaktigt hade ställt astmadiagnoser på Luleåbor med så vitt skilda symptom som diskbråck i nacken, migrän, ljumskbråck och utbrändhet. Han fick sparken från sitt arbete på hälsocentralen efter att han vid ett tillfälle hade ställt astmadiagnos på en man som hade varit medvetslös i flera minuter och drabbats av kramper. Hälsocentralen gick igenom 219 patientbesök hos Lars Gustafsson. Genomgången visade att han hade konstaterat att 140 av dessa patienter led av astma. Han hade också skrivit ut läkemedel mot astma i flera fall.

Norrbottens Media har tidigare avslöjat att Lars Gustafson varnades redan under 1990-talet och att Socialstyrelsen ansåg att hans läkarlegitimation borde dras in.