Efter presskonferensen på måndagen där Socialdemokraternas och Miljöpartiets överenskommelse om det lagförslag som ska ge ensamkommande unga möjlighet till nya prövningar var det många som ställde frågan: Kommer utvisningarna att stoppas fram tills i sommar, då lagen väntas träda i kraft?

Migrationsminister Heléne Fritzons pressekreterare hänvisar till uttalanden som ministern gjorde i Svenska dagbladet efter presskonferensen.

– Som det ser ut i dag så gäller den lagstiftning vi har. Det är inget generellt stopp på några avvisningar, sade Heléne Fritzon.

Artikelbild

| Kritisk. Solveig Eriksson befarar att det nya lagförslaget leder till stor oro inom gruppen ensamkommande, både bland dem som omfattas och bland dem som ställs utanför.

Det upprör Solveig Eriksson, ordförande för Rädda barnen i Luleå och med många års erfarenhet från arbete med flyktingar.

– Jag tänker på alla de som kan känna hopp om att den tillfälliga lagen ska ge dem möjlighet att stanna i Sverige och plugga och jobba. De förlorar ju hoppet när de hör att utvisningar ändå kommer att fullföljas.

Lagändringen kommer enligt förslaget att omfatta drygt 8 000 ensamkommande unga. Men flera tusen lämnas utanför

Rädda barnen riktar också kritik mot att förslaget endast omfattar de som sökte asyl i Sverige före den 24 november 2015. Fullständigt obegripligt, anser Solveig Eriksson.

– Det normala hade varit att sätta gränsen efter hela 2015, eller att inte alls bry sig om vilket år och datum de kom hit. Om man nu ville hänga upp beslutet på något som finns i omvärlden då kan man ju följa det som är EU:s syn på normal handläggningstid, det vill säga 15 månader.

Det kravet finns nu vid sidan av det krav som säger att asylansökan ska ha gjorts senast den 24 november 2015.

Till Norrbotten kom 1 011 ensamkommande unga 2015. Året efter kom 95 och i år, fram till i slutet av oktober, hade 58 kommit. Flera av de ensamkommande, företrädelsevis från Afghanistan, har redan fått utvisningsbeslut. Några fick det redan under förra året. Flera av killarna som intervjuades i artikelserien Jag vill leva har utvisningsbeslut, men skulle omfattas av lagändringen om de får vara kvar här tills den träder i kraft.

Flyktinggruppernas riksråd, FARR, riktar också kritik mot förslaget, dels mot att utvisningsstopp inte har meddelats, dels mot tidsgränsen för när man ska ha sökt asyl.

"Alla som sökte asyl senast den 24 november 2015 kommer att ha hunnit få beslut när lagändringen träder i kraft. Om dessa inte får möjlighet att vänta i Sverige blir lagen helt verkningslös", skriver Sanna Vestin på FARR:s hemsida.