Väl framme fanns ingen bil i sikte men efter visst detektivarbete lokaliserades bilen i närområdet. Nämligen till bilverkstaden på adressen som larmet gick till.

– När de kom fram stod bilen på verkstaden, larmet har nog utlösts där, meddelar SOS larminformatör.

Larmet i fråga heter ecall och är ett automatiskt nödropssystem som måste finnas i alla nya bilar från och med 1 april 2018. Syftet med larmet är att snabba upp räddningsoperationerna.

Ecall fungerar automatiskt vid en olycka men det går också att påkalla larmcentralens uppmärksamhet genom att trycka på en knapp i fordonet, möjligen är det detta som inträffat på verkstaden.

Om det inträffar en olycka där föraren exempelvis blir medvetslös och inte kan larma själv så skickas information ändå om var bilen befinner sig men även annan information om vilken position den har, den kan exempelvis ha voltat, samt info om drivmedel och fordonstyp. I samband med en olycka upprättas även en talförbindelse automatiskt med larmcentralen.

Det är också på gång att info som hastighet vid krocken och hur kraftig smällen varit ska skickas men detta har inte satts igång ännu.

Syftet med all information är att räddningstjänsten ska komma så väl förberedd till platsen som möjligt.