Det var när stridsflygplanet av typen JAS 39 C 13 juni 2018 i samband med övning skulle landa som något gick snett.

Piloten skulle genomföra en kortbanelandning på Piteå flygplats på väg till den ordinarie basen på Luleå/Kallax flygplats.

Enligt rapporten skulle piloten sätta ner planet och då skadades det ena landstället. Piloten avbröt landningen och återvände till Kallax flygplats och landade planet med det skadade landstället.

Utredningen visar att tillbudet orsakades av att landningen på Piteå flygplats fullföljdes trots att inflygningen inte var stabiliserad och att den avslutades med en för brant landningsvinkel.

Enligt utredningen saknades tydliga avbrytandekriterier för det fall flygningen inte var stabiliserad vid en viss punkt under inflygningen.

Piteå flygplats har tidigare inte använts för kortbanelandningar och har inte militär klassning:

"Den rekognoscering som gjordes på Piteå flygplats gjordes utan en fastställd metod, vilket medförde att väsentlig information inte förmedlades till divisionens piloter."

Statens haverikommission rekommenderar Försvarsmakten att införa tydliga kriterier för när en kortbanelandning normalt ska avbrytas samt att utveckla en metod för att ta fram beslutsunderlag inför användning av banor som inte är militärt klassificerade.

– Flygsäkerhet är A och O för vår verksamhet. Vi välkomnar rapporten, den hjälper oss att bli bättre i framtiden. Nu ska vi analysera den, senast den nioende augusti ska vi redovisa vilka åtgärder vi vidtagit, säger kommunikationschef för flygvapnet Louise Levin.