Rådman Katarina Lindgren säger till NSD att rättegången troligen kommer att inledas i Piteå.

– I nuläget vet jag inte hur många dagar den här förhandlingen kommer att ta i anspråk. Åtalet har ju inte väckts än så jag känner inte till omfattningen av målet, säger hon.

Ombyggnad och platsbrist

Anledningen till att rättegången mot den 22-årige mannen kommer att ske i Piteå är på grund av att Luleå tingsrätt står under en omfattande ombyggnation.

Den största salen som domstolen i Luleå har för tillfäller rymmer endast drygt tio åhörarplatser. Rättegången mot 22-åringen kommer att tilldra sig ett stort allmänintresse samt att media från hela Sverige kommer att följa förhandlingen på plats. Piteå tingsrätt rymmer cirka 40 platser.

Start 30 oktober

– Med lite extrastolar ska det nog rymmas cirka 50 åhörare, säger Lindgren.

Som planeringen ser ut just nu kommer rättegången att ske under vecka 44 med start onsdagen den 30 oktober.

Katarina Lindgren säger att men i alla fall inledningsvis kommer att starta förhandlingen i Piteå.

Om det drar ut på tiden tvingas domstolen att planera om eftersom hovrätten för övre Norrland sedan tidigare harbokat Piteå tingsrätt hela vecka 45.

Måste ha eget rum

Tingsrättens sal i Piteå har tidigare inte kunna ta mål där en person sitter häktad eftersom den misstänkte måste ha ett eget rum vid pauserna. Dels på grund av säkerhet men också för att personen ska hållas avskild från allmänheten.

– Vi har naturligtvis tänkt på det och vi har också löst den frågan, säger Katarina Lindgren.

Ingen hotbild

Hon säger också att eftersom det inte har framkommit någon hotbild i målet kommer det inte heller att krävas någon speciell säkerhetsapparat såsom visitering av allmänheten vid huvudförhandlingen.

Rådman Katarina Lindgren, som är Luleå tingsrättens mest rutinerade domare, har följt det här fallet ända sedan 22-åringen häktades som skäligen misstänkt den 27 maj.

Hon har vid ett flertal tillfällen beslutat att 22-åringen ska sitta frihetsberövad.