Bostadssituationen i Luleå är minst sagt svår, och det kommunala bostadsbolaget Luleå antar nya ägardirektiv. Kommunalrådet Niklas Nordström (S) har under en tid arbetat med frågan och lösningen som presenteras är att Luleå ska sälja ut delar av sitt bestånd för att frigöra pengar till att bygga nya bostäder. Tanken med att få in en ny bostadsaktör på marknaden är även att denna - förutom att köpa delar av det kommunala bostadsbeståndet - ska bygga nytt.

LÄS MER: Lulebo säljer 3000 lägenheter

I början av april kan NSD avslöja att det bolag som ska köpa Lulebos lägenheter är Rikshem - ett av Sveriges största bostadsbolag som delägs av Fjärde AP-fonden och AMF bostäder. Målet är att förvärva 1 400 lägenheter, samt att bygga nytt.

LÄS MER: Lulebos första jätteaffär

Reaktionerna låter inte vänta på sig. Många tycker att lägenheterna skulle ha utannonserats på marknaden och ifrågasätter det tidigare bandet mellan Rikshems vice vd Ilija Batljan och kommunaltådet Niklas Nordström.

LÄS MER: Banden bakom affären

Bland hyregästerna mottas beskedet med blandade känslor.

LÄS MER: Oro, lugn och förväntan

Bland politiker reagerar man kraftigt på flera saker. Vänsterpartiet tycker att det är ett ideologiskt förkastligt beslut. Några reagerar på hur själva affären gått till och menar att det finns flera personer som förts bakom ljuset under processen. Känslorna blir starkare när Lulebos egen VD plötsligt lämnar företaget.

LÄS MER: Maktkampen som skakar Lulebo

LÄS MER: "Ekblom har blivit totalt överkörd"

LÄS MER: "Aldrig varit med om liknande"

Även inom det socialdemokratiska partiet höjs kritiska röster och kravet på en granskning läggs fram. Kritiken rör bland annat att Rikshem får ta över Lulebos byggrätter och att Rikshem fått köpa "guldäggen" i bostadsbeståndet.

LÄS MER: Petersen kritisk till affären

LÄS MER: "Ska man sälja bort det som ger resultat?"

LÄS MER: "Någon ljuger"

Prislappen på affären presenteras. Lulebo får 1,6 miljarder kronor för lägenheterna. I debattartiklar går människor ut och stöttar affären.

LÄS MER: "Nu får det räcka med krypskyttet"

LÄS MER: "Livat i ankdammen"

Miljardaffären klubbas, trots kritik, i kommunfullmäktige. Vänsterpartiet överklagar till Förvaltningsrätten, men får inte gehör.

LÄS MER: Domen: Affären kan genomföras

Kommunens revisorer vill dock att hela affärsförfarandet granskas, på grund av den massiva kritik som framkommit.

I dag kom deras rapport där det konstateras att inga formella fel - förutom att man brutit mot Lagen om upphandling - begåtts.