I den stämningsansökan som är skriven av kammaråklagare Anita Kjellén har den åtalade mannen vid ett stort antal tillfällen under tiden den nionde januari 2015 till den åttonde mars 2018 ansökt om tillfällig föräldrapenning hos Försäkringskassan. Vid dessa tillfällen har mannen lämnar oriktiga uppgifter varigenom, som åklagaren skriver, därmed har "orsakat fara för att ersättning felaktigt skulle betalas ut med sammanlagt 212 437 kronor för högt belopp".

Vidare skriver kammaråklagare att "de oriktiga uppgifterna har varit att den åtalade uppgivit att han behövt avstå från förvärvsarbete på grund av barnets sjukdom, trots att så inte varit fallet".

Varför åklagaren anser att gärningen ska bedömas som ett grovt brott beror på att det sammanlagt rör ett betydande belopp och att brotten är systematiskt utförda.

Den åtalade mannen från Luleå erkänner brott i förhör med polisen.

Som skriftlig bevisning kommer åklagaren lägga fram olika uppgifter till tingsrätten. Det är uppgifter från mannens arbetsgivare men också från förskolan där hans barn har vistats.

Eftersom mannen har erkänt brott kommer rättegången i Luleå tingsrätt inte ta längre tid än 1,5 timmar.

Bidragsbrott är enligt lagen en form av kvalificerat bedrägeri riktat mot vissa förvaltningsmyndigheter, i det hör fallet fall försäkringskassan. Straffskalan för grovt bidragsbrott är fängelse i lägst sex månader och högst fyra år.