Invigningen skedde bland annat med tal av kommunalrådet Yvonne Stålnacke (S). Luleåborna fick även möjlighet att beskåda bygget genom en rundtur på området.

– Det här är enda gången som folket får möjlighet att se hur det ser ut. Sedan stänger vi området, säger Hendrik Visser , VA-chef vid Luleå kommun och ansvarig för projektet.

Vattentäkten i Gäddvik är nämligen ett skyddsområde med speciella regler, vilket innebär att området är stängt för allmänheten och att restriktioner även gäller för kringliggande fastigheter.

Artikelbild

| VRIDER PÅ KRANEN. Luleås nya vattenverk invigdes på onsdagen. Va-chefen Hendrik Visser, kommunalrådet Yvonne Stålnacke, driftchefen Peter Fahlén och tekniska nämndens ordförande Lenita Ericson släppte på vattnet.

– Det här är en av de värdefullaste anläggningarna vi har i Luleå kommun, säger Hendrik Visser.

År 1906 togs det första vattenverket i Luleå i bruk. 1954 invigde man det andra, och nu står alltså det tredje vattenverket på samma plats färdigt. Den stora anledningen till bygget är att Luleå växer. Det gamla vattenverket har nått sin maxkapacitet.

– I dag har vi 63 000 personer som är anslutna till vattenverket. Nu höjer vi kapaciteten med drygt 30 000 till. Det är i dag Sveriges modernaste vattenverk, säger Hendrik Visser.

Även vattenkvalitén och säkerheten förbättras.

Artikelbild

| RUNDTUR. NSD tog en rundtur i det nya vattenverket med Petra Viklund, Luleå kommun.

Tekniken i korta drag är att vattnet pumpas från Luleälven, filtras genom en sandås och pumpas sedan upp ur ett 20-tal brunnar till vattenverket där vissa justeringar görs så att det blir aptitligt.

I det nya vattenverket kommer vattenkvaliteten att höjas dels genom att vattnet fälls och sedan filtreras i ett sandliknande material ytterligare en gång, och dels genom UV-ljusbehandling som på ett effektivt och miljövänligt sätt skyddar mot mikroorganismer.

Artikelbild

| NYBYGGT. Här förfiltreringshallen i den nya huvudbyggnaden.

Vidare har man nu möjlighet att ta vatten direkt från älven, i och med att ett reservytvattenverk byggts in i vattenverket.

I projektet ingår även en helt ny huvuddistributionsledning från verket till Mjölkuddsbergets vattenreservoar.

Artikelbild

| SKÅL FÖR RENT VATTEN! Patrik Fahlén, driftchef vid Gäddviks vattenverk, testar kvalitén på vattnet.

Vattenverket kommer dock inte att tas i bruk omgående.

– Verket är inte hundra procent färdigt förrän om några veckor. Sedan arbetar vi fortfarande med ledningar i området. Det innebär att vattnet inte är ute på nätet förrän i början av nästa år, säger Hendrik Visser.