Det framgår när valberedningen nu lagt sitt förslag till kommunfullmäktigelista, där kommunalrådskandidaterna och de tänkta nämndsordförandena av tradition besätter de tidiga platserna.

– Jag vet att valberedningen haft en hel del sammanträden för att få ihop listan. Det finns fler faktorer som de tar hänsyn till också. Det ska vara en varierad lista av män och kvinnor och 30 procent ska vara under 35 år. Men jag har inte suttit i valberedningen och vet inte exakt hur resonemanget gått, säger Anders Öberg, ordförande för S i Luleå.

S fastställer fullmäktigelistan vid representantskapet den 4 februari. Och för att uppdraget ska bli aktuellt krävs naturligtvis att man vinner valet i september.

Artikelbild

| Lämnar fullmäktige. Fredrik Lundh Sammeli (S) vill koncentrera sig på riksdagsuppdraget.

Skärskådar man listan (se faktaruta) är Niklas Nordström och Lenita Ericson etta och tvåa, följd av socialnämndens ordförande Fredrik Hansson.

På fjärde plats finns Anja Johansson, en indikation på att S vill att hon fortsätter som ordförande i stadsbyggnadsnämnden.

Femma är Nils Harnesk, allt starkare kandidat till att leda kultur- och fritidsnämnden. Sexa är Farida Jamshidi, ny ordförande i miljö- och byggnadsnämnden och sannolikt tilltänkt för fortsättning.

Sedan följer Daniel Smirat, 24, som sitter i barn- och utbildningsnämnden och är vice ordförande i fullmäktige men ändå relativt färsk i politiken.

– Det kom som en chock att Carina inte fortsätter. Jag går sista terminen på min utbildning och har inte alls hunnit tänka på det här, säger han.

Åttan Emmeli Nybom är intresserad av kultur- och fritidsnämndens ordförandeskap och nian Jens Lundqvist är ordförande i Luleå Energi.

På tionde plats finns Lulebos ordförande Emma Engelmark. Hon kandiderade som kommunalråd och kan vara tänkbar om S gör en rockad och viljan finns hos henne själv.

Buns vice ordförande Peter Hedlund, 60, finns på plats 33, en tydlig signal att han inte är aktuell. Högre upp finns bun-ledamöterna Fredrik Bruhn (13:e) och Annelie Ahlbäck (20:e). Men Bruhn, 23 år, är ordförande för SSU Luleå och Ahlbäck, 62 år, har inte gjort några avtryck tidigare.

Vid maktskifte finns ett antal möjliga kandidater till ordförandeposten. Kristdemokraternas nye gruppledare Samuel Ek sitter i nämnden. Det gör även Liberalernas Thomas Söderström, som profilerat sig i skolfrågor. Moderaterna har Sana Suljanovic, som inte sitter i nämnden men som arbetar som rektor.

Noterbart är att riksdagsledamoten Fredrik Lundh Sammeli, ordförande i socialförsäkringsutskottet, inte finns med på listan.

– Jag har suttit i fullmäktige sedan 2002 och det har blivit allt tydligare att det är svårt att hinna med arbetet där. De dagar jag är hemma vill jag i stället lägga kraft på det nationella och regionala, säger han.

Norrbottens Media har sökt Emma Engelmark och Kaj Hedstig, ordförande för S valberedning.