En separation kan vara svår att gå igenom och det är lätt att man fokusar på sig själv under en period. Men om skilsmässan innefattar gemensamma barn så är det viktigt att ge dem det stödet som de behöver och prata med barnet istället för om dem.

– Ibland blir det så att man istället för att prata med barnet och se vad som skulle funka bäst för barnet hellre tar diskussionen med den vuxna. Men jag tror att man skulle inkludera barnen mer. Det finns de som upplever att barnen har stora bekymmer, får raseriutbrott och upplevs väldigt besvärliga. Men ibland kan det vara så att det är det enda sättet för barnet att ge uttryck för sina känslor, menar Lotta Lindgren, legitimerad psykoterapeut.

Hon menar att barnen som innefattas av en skilsmässa måste få förstå att det går att vända sig till sina föräldrar.

Artikelbild

| "Man måste lära sig att acceptera att det inte kommer att se likadant ut för barnen i de två hemmen", säger Lotta Lindgren, legitimerad psykoterapeut.

– Den största gåvan som man kan ge sina barn när man separerar är att man tränar på att samarbeta. Barnen ska märka att det finns en bro att gå på mellan föräldrarna. I ett normalt förhållande så ska de ha tillgång till båda föräldrarna, men det finns såklart tillfällen då det inte går.

Hon berättar att många par som separerar upplever det som svårt att kunna samarbeta men även att känna acceptans gentemot den andra parten. Det kan handla om att den andre träffar en ny partner eller skapar nya regler för barnen.

– Man måste lära sig att acceptera att det inte kommer att se likadant ut för barnen i de två hemmen. Hos den ena föräldern gäller vissa regler och hos den andra kan det se helt annorlunda ut. Så länge det inte är direkt skadligt för barnen så måste man lära sig att acceptera att det är olika, och olika betyder inte att det är dåligt.

Att prata dåligt om den andra föräldern framför sina barn är ingenting som Lotta Lindgren rekommenderar då det kan skada barnets mående.

– Det är alldeles för många som ligger i fejd med varandra och det slutar ofta i tingsrätten. Det kan handla om hur umgänget ska se ut eller vem ska vara vårdnadshavare. Det är så smärtsamt och energikrävande, säger hon och fortsätter:

– Att spy ut det värsta man vet om den andra blir ledsamt för barnet. Många tror att barnen inte fattar men även om inte barnet förstår allt så känner de känslor. Att hålla sams och att lära sig att samarbeta är det bästa som du kan ge ditt barn.