De interna stridigheterna i Sverigedemokraternas regiongrupp kan fortsätta även efter måndag, när partiet ska skicka sina nomineringar till Region Norrbottens kansli. Även om partiet kommer fram till att föreslå Robert Håkansson som ordinarie ledamot i regionstyrelsen är Marianne Sandströms hopp inte ute.

När regionfullmäktige sammanträder den 21 november utses ett valutskott med en ledamot per parti. Valutskottet föreslår i sin tur kandidater till regionstyrelsen, regionala utvecklingsnämnden och de politiska beredningarna. Förslagen baseras på de nomineringar som kommit från partierna.

Men ledamöterna i fullmäktige har möjlighet att väcka motförslag. Det är inte osannolikt att valutskottet föreslår att Robert Håkansson ska få platsen i regionstyrelsen, men att någon av SD:s ledamöter föreslår Marianne Sandström. I sådana fall blir det en omröstning, där praxis är att de andra partierna lägger ned sina röster. Då avgörs frågan av de fem ledamöterna från Sverigedemokraterna.

I den ordinarie gruppen finns två falanger: en som består av Robert Håkansson och Susanne Ström och en som innehåller Marianne Sandström, Per Göransson och Paula Palmqvist. De två första ersättarna, Lage Hortlund och Elin Håkansson, står på Robert Håkanssons sida så majoritetsförhållandena kan förändras om någon av dem kallas in.

Situationen liknar den när Kent Ögren (S) röstades bort från posten som landstingsstyrelsens ordförande för fyra år sedan. Då föreslog oppositionen Kenneth Backgård (SJVP), som vann omröstningen sedan två S-ledamöter röstat blankt. Eftersom Backgård inte hade majoritet tog de rödgröna tillbaka makten efter drygt en månad, då med Maria Stenberg (S) som ordförande.

Vi har sökt Marianne Sandström, utan att lyckas nå henne.