Det är en del av förslaget som Sametinget lämnat in till Naturvårdsverket som just nu gör en översyn av jakttiderna. Sametinget vill skjuta på ripjakten, som brukar börja den 25 augusti, till tidigast den 5 oktober.

"Detta för att renskötseln inte ska utsättas för störningar under höstsamling, slakt och brunst."

Alternativt föreslås ett uppehåll i ripjakten från 5 september till och med den 5 oktober.

Sametinget vill skjuta upp jakten på skogsfågel, alltså tjäder, orre och järpe i de delar av Norrbotten där det bedrivs skogsrenskötsel. Också det till tidigast den 5 oktober vilket är sex veckor senare än vanligt.

Hundträning på ripa och skogsfågel ska vara tillåtet från 30 september till 15 april. Enligt nu gällande jakttider får hundarna släppas 21 augusti.

Svenska jägareförbundets ordförande i Norrbotten, Peter Olofsson, säger varken bu eller bä. Han vill först läsa igenom och analysera förslaget.

– Viktigt att ha ett helikopterperspektiv och det är mycket som väger in, så jag aktar mig väldigt noga för att säga om det är bra eller dåligt, säger han.

Olofsson tycker att både jägare och renskötare ska "zooma ut" och tänka på helheten.

– Det kanske är så att jakttider i förhållande till varandra är ett problem, att rennäringstiden är ett problem, arv och kultur eller det rent biologiska. Att det kan vara bra för riporna att hinna växa till sig, säger Olofsson.