Efter tisdagens rapportering om misstänkt ryskt spionage i norra Sverige undrar många vad som föreligger – och vilka konkreta omständigheter som ger belägg för att rysk underrättelseverksamhet sker i Norrbotten?

Läs mer: Misstänkt ryskt spionage i Norrbotten

Läs mer: Försvarsmakten tillbakavisar uppgifter om spionage

Artikelbild

| DET RYSKA HOTET. Enligt Säpo pågår rysk underrättelseverksamhet och "icke linjär krigföring" i Sverige. "Underrättelseofficerarna kan finnas inom flygbolag och bland journalister", säger Wilhelm Unge, chefsanalytiker.

Läs mer: Gyllenhaal: "SVT imponerar inte" 

Säkerhetspolisen har de senaste åren kartlagt och påtalat hur Ryssland bedriver militär planläggning mot Sverige och även underrättelseverksamhet i den riktningen, analyser som varje år redogörs i Säpos årsbok.

Wilhelm Unge, chefsanalytiker vid Säpos avdelning för kontraspionage, ger normalt inga intervjuer men gjorde i våras, samband med senaste årsboken, en sammanfattning av lägesbilden, som kan höras via ljudfil på Youtube (se ovan).

– När det gäller kontraspionageområdet i stort har vi inte sett någon större förändring av hotbilden under 2015, konstaterar Wilhelm Unge inledningsvis.

Samtidigt vill han nyansera bilden av den ryska underrättelseverksamheten.

– Sedan vi började tala om det ryska hotet 2014 har hotbilden breddats. Vi talar inte bara om underrättelsehot, utan också om det ryska säkerhetshotet i form av så kallad ickelinjär krigföring.

Med "ickelinjär krigföring" menar Säpo alltifrån politiska och diplomatiska till militära och underrättelserelaterade verksamheter.

Wilhelm Unge ger exempel på ”nättroll” som spammar sociala mediers kommentarsfält men också officiellt sanktionerad propaganda och desinformation, spridd via ryska mediebolag som RT eller Sputnik.

– Det här syftar till att påverka vår verklighetsuppfattning, kanske svartmåla svenska politiker och myndigheter. Vi ser förfalskade brev med oklar avsändare som kastar ofördelaktigt ljus över svenska ministrar, till exempel.

Han berör även att ryska kartläggningar sker av Sveriges civila och militära infrastruktur.

Likaså förekommer olika elektroniska angrepp, så kallade "cyberattacker".

– Det kan handla om konkreta intrång i dator- och nätverkssystem, avlyssning av information, värvning av IT-personal som inifrån kan möjliggöra angrepp, men också stöld av datorer.

Wilhelm Unge konstaterar också att ”hundratals mål” i Sverige årligen smittas av skadlig kod.

– Ett alllvarligt samhällshot. Genom ökad digitalisering möjliggörs angrepp med allt större potientiella skadeverkningar. Förstörande angrepp, där syftet är sabotage. Det är särskilt oroande.

Även om Säkerhetspolisen uppdrag är att motverka ryska underrättelseverksamheten, menar Wilhelm Unge att den "ickelinjära krigföringen" går hand i hand med det.

– Man spelar på dessa instrument samtidigt. Vi kan därför inte bara studera de ryska underrättelsetjänsterna. Vi måste ha en bredare omvärldsuppfattning.

Spionage i mer traditionell bemärkelse beskriver Wilhelm Unge som ”human intelligence”, inhämtning av information om Sveriges försvarsmakt, och även det har konstaterats ske från ryskt håll, enligt Säpo.

– Man kan gömma sig på ambassader under diplomatisk täckmantel, det är vanligt. Men underrättelseofficerarna kan också finnas inom flygbolag, bland journalister, eller vara delegationsresande.

Jesper Tengroth, pressekreterare hos Försvarsmakten, meddelar att I 19:s regementschef Mikael Frisell inte finns tillgänglig för ytterligare kommentarer i ärendet.