På fredagen presenterade det kommunala bolaget Kronan exploatering AB den första aktören som ska bebygga Luleås nya stadsdel Kronan. Det är den norska koncernen BWG Homes, som bland annat äger Smålandsvillan och Myresjöhus, som kommer bebygga första etappen av området.

På etappen, som ligger nedanför höghusen på Lulsundsberget, kommer det byggas mellan 30 och 40 kedjehus och radhus.

– Vi har fått in förslag och skisser på allt från flerbostadshus till kedjehus, radhus och fristående villor. Kvalitéer som vi värderat högt har varit att bebyggelsen ska vara väl anpassad till terrängen, som vi vill behålla så naturlig som möjligt, säger Lena segerlund, vd Kronan expolatering.

Artikelbild

| FÖRST UT. De 40 småhusen i backen ner mot Skurholmsfjärden (det gröna området) blir först ut i bebyggelsen på nya Kronan. Och redan 2017 blir det inflyttning.

Enligt Johannes Laestadius så har är Luleå ett mycket intressant område.

– Vi är redan den största leverantören av småbostadshus till enskilda som vill bygga. Nu tar vi det här steget och bygger själva. Vi har musklerna till det eftersom vi ingår i den här koncernen, säger han.

Byggstarten beräknas till nästa år, 2016, och inflyttningen blir 2017.

Totalt åtta olika byggherrar har kommit in med förslag på etappen.

Artikelbild

| BYGGHERRE. Johannes Laestadius, Myrsjöhus och Smålandsvillan, har norska byggkoncernen BWG Homes i ryggen för sitt nya projekt i Luleå.

Etappen kommer bli den enda med småbostadshus i området. De kommande etapperna ska bebyggas med flerbostadshus.

– Vi räknar med att presentera en eller flera aktörer där till hösten, säger Lena Segerlund.

Artikelbild

– Vi har en etapp på gång med plats för 300 bostäder, säger hon.