Personen har under vårdtiden vid ett flertal tillfällen uttryckt både en dödsönskan och en dödslängtan. Sex dagar efter att personen blivit utskriven från vuxenpsykiatrin tog personen sitt liv.

Nu har Inspektionen för vård och omsorg, (IVO) gjort en Lex Maria-anmälan av händelsen. Anmälan har som syfte att utreda om det funnits bristande följsamhet i medicinering, uppföljning och dokumentation gällande patienten. Detta för att utreda om vården har brustit i sitt agerande. Anmälaren vill ha svar på åtgärder för att minimera risken att händelsen inte ska ske igen. Psykiatrin har svarat på anmälan och angett åtgärdsförslag. IVO ska nu analysera svaren.