I januari blir Region Norrbotten sambo med Region Västerbotten, som sedan 2016 har ett kontor i Stockholm i syfte att lobba för länets intressen. En person ska rekryteras och vara stationerad i lokalerna på Gamla brogatan, för att företräda regionens intressen och sprida bilden av Norrbotten som ett attraktivt län.

Verksamheten kommer att komplettera det kontor som redan finns i Bryssel, där Norrbotten och Västerbotten jobbar tillsammans i North Sweden-kontoret som bland annat regionerna, länsstyrelserna och universiteten i Luleå och Umeå står bakom.

– Vi har upptäckt att det svåraste inte är att få EU-kommissionen att lyssna, utan det är att få med den nationella nivån. Så det här är något vi behöver göra, säger Anna Lindberg som är regional utvecklingsdirektör vid Region Norrbotten.

Artikelbild

| Regionala utvecklingsdirektören Anna Lindberg tycker att Stockholmskontoret behövs.

I oktober beslutade ett enigt regionalt utvecklingsutskott att satsa totalt sex miljoner kronor på Stockholmskontoret under åren 2019 till 2021. Tre miljoner kommer från de statliga 1:1-medlen och tre miljoner tas från regionens egen kassa.

Satsningen ligger i linje med den påverkanspolicy som antogs av fullmäktige tidigare i höst. Då skrev alla partier under på att Norrbotten ska försöka påverka nationella och europeiska beslutsprocesser så tidigt som möjligt. Det gäller både sjukvårds- och regionala utvecklingsfrågor.

– Nästa fas, som vi håller på med, är att identifiera frågor vi ska jobba med och lobba utifrån. Det kommer vara grunden för den person vi ska anställa, säger Anna Lindberg.

Personen kommer att ha tät kontakt med sakkunniga på regionala utvecklingsenheten i Luleå. Anna Lindberg vill vänta ut regeringsbildningen innan rekryteringsprocessen inleds, eftersom politiska ingångar kan vara avgörande. Personen ska också accepteras av den nya regionledningen.

Artikelbild

| Kenneth Backgård (SJVP) är försiktigt skeptisk till den norrbottniska ambassaden.

– Jag skulle tippa att vi kan gå ut med en annons i slutet av november.

Den nya ledningen kommer att tillsätta en utredning med målet att identifiera besparingsmöjligheter på det regionala utvecklingsområdet. Därför är det inte säkert att Stockholmskontoret blir långlivat.

– En satsning som kanske kan ge något, men om jag ska vara helt ärlig återstår en hel del att bevisa, säger Kenneth Backgård (SJVP) som blir ny ordförande i regionstyrelsen.

Läs mer: De vill utreda besparingar

Att regioner etablerar ambassader i Stockholm ser han som ett underbetyg till staten.

– Om det här landet ska hänga ihop, varför ska det finnas kontor av det här slaget? Jag är väldigt ljummet inställd.

Anna Lindberg tycker också att den aspekten är värd att diskutera.

– Vi åker till Almedalen och Stockholm och lyfter fram vår särprägel och våra utmaningar, för att vi upplever att den nationella nivån inte har kunskapen. Faktum är att vi behöver det i dag, men målet måste vara att vi inte ska behöva det, säger hon.

Däremot lovordar Backgård verksamheten i Bryssel.

– Jag har varit och besökt det ett antal gånger och den allmänna uppfattningen är att det är ett av de mest aktiva och nyttiga kontoret någon region i Sverige över huvud taget har, säger han.