Det var tänkt att föreningen Natthärbärget redan skulle ha varit igång med natthärbärget för de hemlösa. Men för att få starta sin verksamhet i de nya lokalerna vid äldreboendet Fyren måste bygglovet vara klart, vilket det inte är än.

Synpunkterna från de boende samlas in först. För att lösa den akuta situation som råder i och med kylan har föreningen sökt dispens från räddningstjänsten för att kunna öppna tillfälligt i de gamla lokalerna.

Anna-Sol Renberg som är verksamhetsledare hade blivit lovad svar från räddningstjänsten senast idag, tisdag, men har inte fått något besked än. Om dispensen nekas ser det inte ljust för de hemlösa.

–Jag vet inte vad vi gör då, för behoven är enorma. Det är hälsorisker och en fara för livet att inte ha tak över huvudet.

Föreningen startade förra året och har haft öppet i 4,5 månader. Under den tiden hade natthärbärget 1086 enskilda övernattningar enligt Anna-Sol Renberg.

– Vi trodde aldrig att det fanns ett så stort behov, säger hon.

Om inte dispensen blir beviljad kan de hemlösa bli utan tak på julafton.

– Vi är oroliga att det inte hinner bli klart till jul. Vi har börjat undersöka några andra tillfälliga lösningar exempelvis vandrarhem och dylikt. Huvudsaken är att det är inomhus och det finns toalett.

Norrbottens Media har sökt räddningstjänsten utan resultat.