Igår rapporterade NSD om planerna för kronandalen där 32 radhus kommer att byggas. Spadtagen som togs idag är starten på första delen av byggandet på kronan, med spadtagen läggs grunden för infrastrukturen.

– Det är viktigt att säkra tillgången för vatten- och avlopp. När det är installerat så underlättas alla andra delar av projektet, säger Robert Eriksson, avdelningschef för projektutvecklingen på stadsbyggnadsförvaltningen.

Det är inte varje dag som det byggs en ny stadsdel i Luleå senast det gjordes var på 70-talet när Porsön byggdes. Förutsättningarna när man planerade då är helt andra än de idag. Då var det viktiga att det fanns en matvarubutik och ett postkontor, idag krävs ett helhetsperspektiv.

Artikelbild

| Kronandalen. Niklas Nordström och Magnus Granljung tar de första spadtagen.

– Det är viktigt att stadsdelen inte blir ett ställe där folk bara bor, stadsdelen måste kännas levande. Vi planerar för att stadsdelen ska ha en stor mångfald av boendeformer och vi att de nya boendeformerna ska speglar de som bor i området, säger Malin Lagervall, stadsbyggnadschef.

– Som en del i satsningen för att få stadsdelen levande så planerar vi för att få arbetstillfällen på kronan genom att bygga ett äldreboende och trygghetsboenden. På det sättet hoppas vi kunna säkra mångfalden, säger Niklas Nordström.

En annan aspekt av det nya förutsättningarna som ett bygge har är att behöva tänka miljömässigt. Kronandalen ligger på tio minuters cykelavstånd från centrum därför menar Malin Lagervall är det viktigt att satsa på anslutande gång- och cykelvägar. Det är även av vikt att bevara en del av det grönområde som finns på Kronan och utveckla det med ett parkområde.

Hon försäkrar även NSD:s reporter om att man kommer att ha bra överblick vid byggnationen och de företag som ansvarar för den. Hon säger att det är viktigt att se till att byggandet följer de miljödirektiv som finns för etableringen av Kronandalen.