Det var i juni 2018 som en enig regionstyrelse beslutade om en åtgärd som är tänkt att minska beroendet av inhyrd personal.

Vid månadsskiftet införs ett stopp för inhyrning av grundutbildade sjuksköterskor vid Sunderby sjukhus. Samma dag höjs lönerna för sjuksköterskor i dygnetruntverksamheter med 2 500 kronor i månaden.

Beslutets konsekvens kan bli att ett 40-tal vårdplatser stängs på Sunderby sjukhus.

Artikelbild

| Ett 40-tal vårdplatser kan behövas stängas vid Sunderby sjukhus när region Norrbotten inför ett stopp för inhyrning av grundutbildade sjuksköterskor. Beslutet träder i kraft den första oktober.

– Vår konsekvensanalys visar att vi kan hamna i ett läge med ungefär lika många öppna vårdplatser som på sommaren. Det är inte hugget i sten än. Vi jobbar intensivt med rekrytering och förhoppningsvis kommer det bli en kortvarig förändring, säger närsjukvårdschef Kristina Myhr Eriksson.

Vid Sunderby sjukhus är behovet av att hyra in grundutbildade sjuksköterskor förhållandevis litet till motsats till efterfrågan av specialistsjuksköterskor.

Behovet bedöms motsvara åtta heltidstjänster.

– Vi kommer att slå ihop verksamheter så att vi kan hjälpa varandra med bemanning över avdelningsgränserna. Målet är att hålla sjukhusets samtliga verksamheter öppna, fast med reducerad kapacitet. Precis som under sommaren kommer vi att prioritera den akuta verksamheten. Planerad verksamhet kan ibland behöva skjutas upp eller i värsta fall remitteras till Umeå eller annat sjukhus, förklarar Kristina Myhr Eriksson.

Artikelbild

Gun Pettersson, ordförande i Parkinson Norrbotten, är bekymrad över att neddragningen kan innebär att planerad sjukvård måste skjutas upp.

Hyrstoppet kommer att beröra verksamheten på infektion, hematologin, palliativa vårdavdelningen, stroke samt neurorehab.

Beskedet oroar länets patientföreningar. Maria Eriksdotter är ordförande i Neuro Norrbotten som har 600 medlemmar i länet.

– Det låter lite långsökt att sjukhusledningen tror att sjuksköterskorna kommer att lämna bemanningsföretagen för att i stället ta anställning hos region Norrbotten. Jag är rädd för att förändringen inte kommer att ge någon effekt och bli långdragen. Jag är orolig för att den ska drabba mina medlemmar med exempelvis stroke.

Gun Pettersson är ordförande i Parkinson Norrbotten som har 500 medlemmar i länet.

– Jag blir bekymrad över att höra att planerad sjukvård kan komma att skjutas upp. Det här berör mina medlemmar och deras anhöriga.Vi vet hur sjukvården brukar vara under somrarna. Mina medlemmar har berättat om hur de drabbas av långa köer på akuten, där parkinsonpatienter inte anses vara tillräckligt akut sjuka utan skickas i stället hem - trots att läget för oss kan vara nog så akut, säger Gun Pettersson.