För att polisen ska få tillstånd av domstolen att vidta vissa tvångsmedel som telefonavlyssning måste brottet ge minst två års fängelse.

– Nu har ju tingsrätten stängt den dörren i och med sin milda dom, säger Åse Schoultz och fortsätter:

– Om inte hovrätten ändrar och skärper domen i påföljderna kommer vi inte i framtiden att få tillgång till de rätta tvångsmedlen i framtiden.

Hovrätten för övre Norrland har dömt en man till två års fängelse för att han dödat en järv. Hovrätten för nedre Norrland har dömt en man till två års fängelse för att ha dödat en varg.

Det här menar Åse Schoultz att Luleå tingsrätt borde ha tagit vägledning av men att så icke vart fallet.

– Om det inte blir skärpta straff i hovrätten går polis och åklagare miste om stora möjligheter att utreda den här typen av brottslighet.

Karin Markaberg, chef för polisens utredningssektion håller med åklagare Åse Schoultz.

– Vi utredare är beroende av åklagare och domstol för att kunna beivra den grova brottsligheten, säger Karin Markaberg.

Karin Markaberg fortsätter:

– Det finns vissa kriterier som måste uppfyllas för att få tvångsmedel, en av kriterierna är bland annat att det handlar om två års fängelse.