På kvällen den 7 november utbröt en häftig brand i industrifastigheten på Torpslingan på Yttervikens industriområde. När räddningstjänsten kom till platsen slog öppna lågor ut från taket och fastigheten gick inte att rädda. Den brann ned.

Läs mer: Hans livsverk slogs i spillror

Det har inte gått att utröna vad som orsakade branden.

– Det var en totalbrand, det fanns inget att hämta på brandplatsen. I samråd med teknikerna bestämde vi att de inte ens skulle åka ut, säger kommissarie Inge Barsk vid polisen i Luleå.

Inte heller förhören med fastighetsägaren och hyresgästen har gett någon fingervisning vad som kan ha orsakat branden.

Polisutredningen är avslutad och ärendet överlämnat till försäkringsbolagen.