Regionstyrelsens regionutvecklingsutskott sade i förra veckan ja till att lägga drygt 14 miljoner av Norrbottens och Västerbottens 254 miljoner kronor från EU:s strukturfonder på bygget av ett 650 meter långt spår vid kombiterminalen i Gammelstad.

Läs mer: Godsföretaget vill expandera

Vikten av ett nytt spår har lyfts av Sandahls goods and parcel, som driver den kommunägda terminalen.

– Vi är väldigt trångbodda i dag, säger Jan Pettersson som är platschef och trafikansvarig för Sandahlsbolagen i Norrland.

Anledningen är att järnvägstransporterna har blivit fler. Sedan i april finns en nygammal linje mellan Luleå och Rosersberg norra Stockholm, vilket har bidragit till ökade godsvolymer.

– Många av de stora bolagen vill ha miljövänliga långa transporter för sitt goda. Då väljer man tåg.

Förhoppningen är att den nya rälsen ska börja läggas till våren. EU-pengarna kan stå för ungefär hälften av totalkostnaden, som är beräknad till 30 miljoner kronor. Luleå kommun, som äger marken på bangården och i framtiden ska ta över ägandet av spåren från Trafikverket, står för andra halvan.

– Vi täcker det som återstår, säger Robert Eriksson som är avdelningschef för stadsplanering vid kommunen.

Tidigare har det även funnits planer på en ny lagerbyggnad med en yta på mellan 3 000 och 4 000 kvadratmeter, men det är inte aktuellt i nuläget.

I kategorin "koldioxidsnål ekonomi" säger utskottet också ja till att 35 miljoner från EU-medlen ska gå till utbyggnaden av Piteå hamn. Flera forskningsprojekt vid Luleå tekniska universitet kan också beviljas pengar. Det handlar bland annat om drygt 27 miljoner till RIT 2021, som ska stärka Norrbotten som Sveriges ledande rymdregion och förbättra affärsmöjligheterna i branschen.

Tillväxtverket och ESF-rådet fattar de slutliga besluten om hur pengarna från strukturfonderna ska fördelas, efter att aktörerna i Norrbottens och Västerbottens strukturfondspartnerskap gjort sina prioriteringar.