300 liter diesel har läckt ut på marken från en cistern i närheten av Brändön. Personer på platsen har fått stopp på läckaget på egen hand. Räddningstjänsten är på väg till platsen med Absol, ett absorbentmedel, som suger, sanerar och neutraliserar miljöfarliga vätskor. Det oklart vad som orsakade läckaget i nuläget.