För att högtidlighålla hennes minne delar Region Norrbotten och Luleå tekniska universitet ut ett stipendium på 35 000 kronor under tio år. I år får Alexandra Olofsson, Luleå tekniska universitet, stipendiet.

Alexandra Olofsson har forskat om stroke och hennes forskning har ökat möjligheterna för strokedrabbade vuxna att delta i aktiviteter utanför hemmet.

Strokerehabiliteringen går ofta ut på att den drabbade ska få tillbaka sin fysiska rörlighet, men vården behöver utveckla metoder för att personen ska kunna överbygga och hantera hinder som kan göra det svårt att leva ett aktivit liv i samhället.

Alexandra Olofsson har i sin forskning tagit fram ny kunskap om detta,

Under torsdagen fick hon stipendiet av regionstyrelsens ordförande Glenn Berggård.