Det var den 18 juni 2009 som Toni Alldén dömdes till livstids fängelse av hovrätten för mordet på Carolin Stenvall. Hon försvann den 12 september 2008 och det skulle dröja sex veckor innan kroppen hittades.

Toni Alldén sköt Carolin Stenvall med två skott, ett i huvudet och ett i ryggen, vilket han har erkänt. Han har hela tiden påstått att målsägaren redan var död när hon sköts. Rättsläkare och domstol har en annan åsikt. För att dölja brottet har han försökt bränna kroppen.

Nu har Toni Alldén sökt om att livstidsstraffet ska tidsbestämmas, något som man enligt svensk lag får göra efter tio års internering.

Artikelbild

| Toni Alldén

Det som Kriminalvården har ombetts att yttra i är om Toni Alldén är redo för en omvandling av sitt livstidsstraff.

I Kriminalvårdens utredning framgår det att Toni Alldén under fängelsevistelsen har gjort sig skyldig till misskötsamhet vid elva tillfällen. En av dessa, våld och hot mot tjänsteman i juli 2017 renderade i en varning. Kriminalvården anser dock att misskötsamheten i sig inte är av sådan art eller omfattning att den utgör ett hinder för att straffet tidsbestäms.

Om Alldéns önskan bifalls bedömer Kriminalvården att en tid på två och ett halvt år till tre år behövs för att förbereda frigivningen.

Straffvärdet i relation till den avtjänade tiden torde vara den tyngsta faktorn vad gäller risken för att Alldén ska återfalla i brott av allvarligt slag. Nu ligget bollen hos Örebro tingsrätt att avgöra frågan.