Det slår verksamhetschefen Kristina Jonsson fast.

– Det måste finnas en uppsida för oss i det centrala läget, säger hon.

Att bygga nytt på Södra hamnplan är fortfarande det givna förstavalet. Strandparkeringen i Norra hamn har nämnts som alternativ. Däremot kan brandstationstomten strykas.

Artikelbild

| Teknikens hus är tänkt att bli ett landmärke i Södra hamn.

– Det blir inget. Men vi tycker att Norra hamn också är jättespännande. Vi vill ju ha närheten till vattnet och stadens puls. Vi sätter oss inte på en bakgata i stan, då kan vi lika gärna bli kvar på Porsön.

Kan Strand galleria-byggnaden vara ett alternativ, nu när cityhandeln vacklar?

– Frågan har kommit upp. Men jag är inte säker på att det blir billigare än att bygga ett nytt hus. Det måste byggas om och kanske också byggas ut.

Teknikens hus-ledningen har inventerat fastighetsbeståndet i centrum och har en dialog med aktuella fastighetsägare. Under hösten väntas ett besked.

– Vi behöver en fastighetsägare som vill bygga och äga ett hus i Södra hamn och vi måste ha en hyresnivå som är realistisk. I dagsläget sitter vi med kalkyler och räknar. Vad kostar det? Hur mycket mer intäkter kan vi räkna med? säger Jonsson.