Under perioden maj 2016 till mars 2017 skrev läkaren ut fler än 12 000 narkotikaklassade tabletter till patient han bara träffat en gång.

Det fick apotekspersonal att slå larm till Inspektionen för vård och omsorg (IVO). De reagerade över mängderna smärtstillande som skrivits ut och menade att patientsäkerheten riskerades. Läkaren svarade inte heller när de ringde för att påtala detta.

Läkaren ansåg att det berodde på att patienten lämnade oriktiga uppgifter till honom om vad som hämtats ut och att apotekspersonalen haft fel telefonnummer.

Det här fick IVO att dra igång en utredning. Enligt den fanns stora brister i läkarens journalföring och det saknades medicinsk bedömning för utskrivandet av tabletterna.

Myndigheten ansåg att läkaren skulle beläggas med en prövotid på tre år. Han ansågs ha varit oskicklig i sin yrkesutövning – något som i förlängningen kan få konsekvenser för patientsäkerheten. IVO yrkade även på att hans behörighet att skriva ut narkotiska läkemedel skulle dras in.

Beslutande myndighet, Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd (HSAN), delar meningen att det handlat om kraftiga överskrivningar av smärtstillande medel. Vidare att det i läkarens dokumentation saknats bland annat motivering till varför medicineringen inleddes och vilka effekter den fick.

HSAN fastställer en prövotid på tre år för läkaren. Om han inte fullföljer den prövotidsplan som det beslutats om kan läkarlegitimationen dras in.

Även berörda myndigheter inom EES och Schweiz kommer att underrättas om beslutet.

Under de tre åren ska Göran Stjärnholm handledas av en erfaren yrkesverksam specialist. Läkaren ska bland annat fortbildas i ämnen som behandling av patienter med beroende- och missbruksproblematik och föreskrivning av narkotiska läkemedel.

Myndigheten kräver också att fortbildningen utvärderas kontinuerligt och att läkaren till IVO lämnar in intyg/dokumentation där arbets- eller uppdragsgivare intygar att han arbetar på ett patientsäkert sätt.

Under prövotidsperioden ska han också hålla regelbunden kontakt med IVO, delta på möten han kallas till och vara redo att lämna skriftliga redogörelser.

– Jag kommer att följa HSAN:s beslut, få handledning och välkomnar beslutet angående förskrivningsrätt då jag kan fortsätta mitt mångåriga, långsiktiga och professionella arbete med barn och ungdomar med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Vi har också säkerställt kontaktvägar med apoteket ifråga, säger han och tillägger att han haft arbetsgivarens fulla stöd under processen.