Det säger kommunalrådet Niklas Nordström när han presenterar den socialdemokratiska majoritetens förslag till budget och strategisk plan för perioden 2018-2020.

– Vi har en prognos att vi ökar befolkningen med 600 personer om året, men vi måste öka ännu mer, säger Niklas Nordström som flankeras av socialnämndens ordförande Margareta Bladfors Eriksson och barn- och utbildningsnämndens ordförande Carina Sammeli vid pressträffen på Storgatan.

Budget och strategisk plan bygger på att kommunalskatten är oförändrad 2018.

Artikelbild

| Hur mycket fick vi? Kommunledningen med Niklas Nordström i spetsen presenterade förslag till budget och strategisk plan för 2018-2020 vid en pressträff på Storgatan. Socialnämndens ordförande Margareta Bladfors Eriksson och BUN:s ordförande Carina Sammeli kollar utfallet med ekonomichefen Jan Öström.

Kommunledningen gör ett stort nummer av den föreslagna satsningen på kollektivtrafiken, på totalt 21,5 miljoner kronor. LLT ska byta till förnyelsebara bränslen i bussarna, det ska bli en linje med elbussar mellan Kronan och Porsön samt subventionerade busskort för två prioriterade grupper. Brukare i kommunens dagverksamhet, det rör sig om cirka 400 personer, ska få gratis busskort och studenter vid Luleå tekniska universitet ska få subventionerade busskort så att de kan åka in till Luleå centrum oftare.

Det kostar cirka 6,2 miljoner kronor.

Luleå kommun fortsätter att låna för att klara av investeringarna, cirka en halv miljard kronor om året. Vid utgången av 2020 kommer Luleå att ha en låneskuld på cirka tre miljarder kronor berättar ekonomichefen Jan Öström.

Utbyggnaden av VA-nätet, Östra länken, fortsätter och beräknas kosta 345 miljoner kronor under kommande treårsperiod. 51 miljoner går till förnyelse av VA-nät i bostadsgator, 60 miljoner till vattenförsörjningen i Råneå och 20 miljoner till ett vattentorn för Sörbyarna.

Artikelbild

| Måste växa. Luleå måste fortsätta växa och öka sin befolkning med cirka 750 personer per år. Det säger kommunalrådet Niklas Nordström.

Bland nya investeringar som planeras under perioden märks 270 miljoner kronor för flytt och uppbyggnad av ny brandstation på Risslan, ett nytt badhus på Hertsön för 63 miljoner kronor, en ny gymnastikhall för 40 miljoner kronor som ska stå klar 2020, en ny sporthall på Kronan för 40 miljoner kronor samt upprustning av stadsparken för 14 miljoner kronor.

Nytt för i år är att beslut om budget och strategisk plan för 2018-2020 kommer att tas vid kommunfullmäktiges sammanträde den 20 juni. Tidigare år har beslutet tagits i slutet av november, vilket ställt till problem för de stora förvaltningarna som haft svårt att ställa om med kort varsel.

Artikelbild

| Presentation på Storgatan. Socialdemokraterna presenterade sitt förslag till budget och strategisk plan för 2018-2020 på torsdagen. Det skedde på Storgatan, nära busshållplatserna. Margareta Bladfors Eriksson, ekonomichef Jan Öström och Carina Sammeli.

– Nu har vi ett halvår på oss, då hinner de två stora förvaltningarna göra sin planering utifrån vad fullmäktige satt för ramar, säger Niklas Nordström.