Projektet "Yoga och meditation för unga på Tunaskolan" initierades av elevernas eget hälsoråd.

– De tycker att det är jättebra med yoga, säger rektor Marcus Hedström.

I samråd med kommunens hälsostrateger, landstinget och yogastudion kom rektorn fram till att satsningen känns rätt i tiden.

– Det ska ju vara frivilligt, elevens eget val, och vi tar också in vårdnadshavarens tillstånd.

Till skillnad från kristdemokraten Anette Asplund ser han inte yoga och meditation som religiöst utövande.

Läs mer: Yoga i skolan – politikern rasar

– Vi försöker inte få eleverna att bli buddhister eller hinduister. Idén är att det ska vara sekulariserat. Skulle det ske på annat sätt så får vi avbryta.

Rektor Marcus Hedström suckar lätt över Anette Asplunds utspel.

– Jag förstod att såna här reaktioner skulle komma men ändå – det är år 2016 nu…

Faktum är att yoga på lektionstid har vållat debatt även tidigare. År 2012 anmäldes Östermalmsskolan i Stockholm, med hänvisning til skollagen som anger att skolan ska vara "icke-konfessionell", fri från religonsutövande.

Men Skolinspektionen ansåg att barnen fick fortsätta sina yogaövningar.

– Yogan bedömdes då vara mer en filosofi. Skolinspektionen slog också fast att det är hälsofrämjande för unga. Så jag känner mig helt trygg i detta, säger Marcus Hedström, rektor på Tunaskolan.