På måndagen undertecknades ett avtal mellan Luleå kommun och fastighetsbolaget Hemsö om försäljning av fem fastigheter. Men när kommunens fullmäktigeförsamling tog beslut om försäljningarna fanns sju objekt listade: Ingridshem Vård- och omsorgsboende, Kallkällans vård- och omsorgsboende, fastigheten Kronometern, (Mjölkuddens hälsocentral), Alviks vård- och omsorgsboende, Bergstadens vård- och omsorgsboende, Tallkronanskolan och sporthall Kronandalen.

Läs mer: Så mycket pengar får kommunen efter Hemsöaffären

När avtalets skrevs på på måndagen var två objekt alltså inte med, nämligen Tallkronanskolan och sporthall Kronandalen, bägge under uppförande på Kronan.

Yvonne Stålnacke, (S), kommunalråd, säger att hon inte vet varför de två objekten försvunnit.

– Jag har inte varit med och förhandlat, säger hon.

Kommunens stadsbyggnadschef ger sin förklaring.

– Eftersom Tallkronanskolan och sporthallen redan är byggprojekt i kommunens regi, så blev det svårare att hantera avtalsmässigt. Därför valde vi att plocka bort de objekten, säger Roger Danell.

Köpeskillingen för försäljningen blev 106 miljoner kronor, en prislapp som kommunen säger sig vara nöjd med.

– Vi har använt två oberoende värderingsfirmor och vi bedömer att det är ett bra pris, säger Danell.

Samtidigt medger han att köpeskillingen blev lägre än vad kommunen ursprungligen hade tänkt sig, i och med att två av objekten föll bort i försäljningsprocessen.

– Självklart hade den blivit högre annars men jag kan inte i detalj säga hur mycket högre.

Yvonne Stålnacke är trygg med priset.

– Det som säljs är äldre fastigheter, medan det kostar mycket att bygga nytt. Jag förutsätter att köpeskillingen är den rätta, säger Stålnacke.

I och med utförsäljningen slipper kommunen också underhållskostnader för samhällsfastigheter men Roger Danell kan inte precisera hur stora de är.

Han anser sig dock förvissad om att i stället Hemsö sköter underhållsarbetet.

– Det känner vi oss absolut trygga med. De har god renommé, vi känner stor tillit, säger kommunens stadsbyggnadschef.

Förutom att Hemsö köper fastigheter ska de bygga ett vård- och omsorgsboende på Kronan till en kostnad av 270 miljoner kronor, ytterligare en fastighet som kommunens verksamhet får betala hyra för.

Byggstarten är beräknad till slutet av 2018.