Det var eleverna i 9D i Björkskataskolan som fick svara på frågor om trygga och otrygga platser i området men de fick även lämna allehanda förslag.

Se inslaget.