Riksidrottsförbundet driver ett strategiarbete i nära samverkan med SISU Idrottsutbildarna och samtliga specialidrottsförbund. Strategi 2025 som det kallas avser att förändra och modernisera idrottsrörelsen för att bättre passa framtidens kostym. En del i det är att man vill förändra sättet att träna och tävla samt att kunna erbjuda fler aktiviteter i föreningarna.

–Man kanske inte alltid behöver tävla utan det kan räcka att man tränar. Parallellt med det finns det en insats som handlar om att modernisera och se över formerna för styrelsearbete, årsstämmor med mera, säger Annemari Johansson på Norrbottens idrottsförbund.

För att öka intresset för styrelsearbete i framtiden kan en förändring vara att man istället möts på nätet.

–Det kommer att öka demokratin att man har möjlighet att engagera sig när man själv har tid, säger Annemari Johansson.

Luleå boxningsklubb Rapp hänger med i matchen. Föreningen har som många andra haft svårt att engagera medlemmar i organisationsarbete och administrativt arbete, att hitta tränare har däremot har varit lättare. De har därför byggt upp ett system av flera tränare som bara har ansvar för en träning var i veckan. De ingår i ledningsgruppen och är även styrelsemedlemmar. För att fler unga ska vilja engagera sig i föreningsarbete krävs det att det ska vara tilltalande för medlemmarna och så lätt som möjligt. Flertalet av boxningsklubbens medlemmar är just unga och många har inte hållit på med idrott innan samt saknar kunskap om hur föreningar drivs. En del av styrelsearbetet bedrivs därför på webben.

–Vi försöker ha en dialog med medlemmarna och en direkt demokrati. Min synpunkt är att det blir mer demokratiskt än att kalla till ett årsmöte som ingen ändå går på. Om vi behöver ta ett beslut kring verksamheten då kan vi till exempel skapa en omröstning på sociala medier för att få våra medlemmar att tycka till, säger Jakob Boudin, ordförande i föreningen.

Istället för att vara med på fysiska styrelsemöten kan de nu lägga krutet på att utveckla verksamheten, vilket de har gjort. Medlemsantalet har ökat och de har breddat sin verksamhet och målgrupp till att även innefatta boxning för yngre barn, personer med Parkinsons sjukdom samt motionsboxning.

–Vi har alla formella dokument vi behöver, men det driver vi med minsta motståndets lag. Vi har nog ett ganska otraditionellt sätt att jobba.