Planen var att sänka nivån på Gamla Bodenvägen (väg 590) och Rutviksvägen (väg 968) för att skapa bättre avrinning och underlätta för snöröjning. Det handlar om en sammanlagd sträcka på totalt 900 meter.

För en tid sedan slog kyrkstugägare larm att höga plogvallar utgjorde ett hot mot deras kyrkstugor.

Trafikverkets motåtgärd är att sänka vägen med upp till 60 centimeter på sina ställen. I projektet ingår också att vinkla vägrenen för att skapa en avrinning från stugorna samt att fälla några björkar i parken.

– Vägrätten har vunnit laga kraft och projekteringen är klar, men fortfarande saknas tillstånd från någon enstaka markägare, säger projektledaren Fredrik Olofsson.

Nu siktar Trafikverket på att arbetet ska komma i gång under vår/sommaren 2020. Vägarbetet beräknas vara klart i oktober 2021.